Condiții de utilizare a reclamelor de clienți potențiali

Facebook oferă o funcție care vă permite să rulați o unitate de publicitate ce oferă utilizatorilor de Facebook posibilitatea să vă ofere adresele lor de e-mail sau alte informații („Reclame de clienți potențiali”). Dacă apăsați pe „Sunt de acord” și folosiți această funcție, vă exprimați acordul în legătură cu următoarele condiții:

  1. Sunteți responsabil să vă asigurați că fiecare Reclamă de clienți potențiali trimisă de dvs. respectă aceste condiții, declarația DDR (așa cum este definită mai jos, inclusiv Politicile de publicitate Facebook aflate la https://www.facebook.com/policies/ads, care conțin Politica pentru reclame de clienți potențiali, și Politica Platformei Facebook, aflată la https://developers.facebook.com/policy/) și toate legile, regulamentele și reglementările în vigoare, (inclusiv furnizarea tuturor înștiințărilor necesare utilizatorilor Facebook). Dacă acceptați aceste condiții în numele unei părți terţe, atunci confirmaţi și garantați faptul că, în calitate de reprezentant al părții terțe, dețineți autoritatea să folosiți această funcție în numele său și să determinați partea terță să respecte aceste condiții de utilizare.
  2. Vă veți asigura că fiecare Reclamă de clienți potențiali conține următoarele înștiințări de oferit utilizatorilor Facebook: (i) toate înștiințările și mecanismele de alegere necesare și suficiente pentru a respecta legile, regulamentele și reglementările în vigoare, inclusiv orice condiții necesare ale ofertelor promovate în Reclama de clienți potențiali (de exemplu, criteriile de calificare, data expirării sau limitările în privința valorificării) („Condițiile de utilizare a ofertelor”; (ii) o înștiințare prezentată clar și proeminent, prin care utilizatorii să înțeleagă că datele pe care le trimit către dvs. prin intermediul unei Reclame de clienți potențiali vor fi guvernate de politica dvs. de confidențialitate; (iii) un link către politica dvs. de confidențialitate. În plus, vă veți asigura că nicio Reclamă de clienți potențiali nu este țintită spre minori.
  3. Datele de reclame de clienți potențiali” sunt informațiile pe care un utilizator Facebook alege să le trimită către dvs. prin intermediul unei Reclame de clienți potențiali. Aceste informații pot fi adresa de e-mail a utilizatorului și orice alte informații suplimentare ale sale.
  4. Aveți dreptul să folosiți Datele de reclame de clienți potențiali doar în concordanță cu aceste condiții; cu Politica Platformei Facebook; cu Politicile de publicitate Facebook; cu politica dvs. de publicitate; cu orice Condiții de utilizare a ofertelor, consimțăminte, condiții suplimentare și condiții cu care este de acord utilizatorul Facebook atunci când este de acord să vă furnizeze Date de reclame de clienți potențiali prin intermediul Reclamelor de clienți potențiali, și orice legi, regulamente și reglementări în vigoare (inclusiv orice legi în vigoare privind confidențialitatea datelor, publicitatea, telemarketingul și alte legi, inclusiv, dar fără a se limita la, și în funcție de valabilitate: Telephone Consumer Protection Act din 1991 și reglementările sale de implementare, 47 U.S.C. § 227 și 47 C.F.R. § 64.1200 și Telemarketing Sales Rule, 16 C.F.R. Part 310, Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act din 2003 și reglementările sale de implementare, 15 U.S.C. § 103 și 16 C.F.R. Part 316)). Dacă primiți Date de reclame de clienți potențiali în numele unui promotor, aveți dreptul să utilizați sau să distribuiți astfel de Date de reclame de clienți potențiali doar în numele promotorului și nu aveți dreptul să augmentați, să comasați sau să suplimentați astfel de Date de reclame de clienți potențiali cu alte date de la orice alt promotor.
  5. Nu aveți dreptul să vindeți Date de reclame de clienți potențiali în nicio circumstanță și nu veți dreptul să transferați Date de reclame de clienți potențiali, cu excepția situației în care este permis în mod explicit în următoarea frază. Cu condiția de a fi respectate politica dvs. de confidențialitate, aceste condiții și Condițiile de utilizare a ofertelor, dar și ca dvs. să respectați legile, regulamentele și reglementările în vigoare, Facebook nu vă restricționează posibilitatea de a transfera Date de reclame de clienți potențiali unui afiliat, unui francizat sau unei părți terțe care acționează exclusiv în numele dvs., în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate Datele de reclame de clienți potențiali (așa cum este descris utilizatorului în momentul colectării). În cazul în care distribuiți Date de reclame de clienți potențiali unui afiliat, unui francizat sau unei părți terțe care acționează în numele dvs., vă asumați riscul de a face acest lucru și vă veți asigura că afiliatul, francizatul sau partea terță respectă aceste condiții și toate legile, regulamentele și reglementările în vigoare. Prin „Afiliat” se înțelege o entitate care, în mod direct sau indirect, deține sau controlează, este deținută sau controlată de dvs. sau este deținută sau controlată în mod comun cu dvs.
  6. Veți dispune de măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja Datele de reclame de clienți potențiali împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, alterării, dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat, și pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului reprezentat de procesare și de natura datelor care urmează a fi protejate. Datele de reclame de clienți potențiali vă pot fi puse la dispoziție prin protocoalele specificate de Facebook (inclusiv interfețele API Facebook), iar utilizarea acestor protocoale de către dvs. trebuie să fie conformă cu Politica Platformei Facebook.
  7. Facebook poate modifica, suspenda sau întrerupe accesul la funcția Reclame de clienți potențiali în orice moment. Puteți să renunțați oricând la utilizarea funcției Reclame de clienți potențiali.
Aceste condiții guvernează utilizarea funcției Reclame de clienți potențiali de către dvs. Ele nu înlocuiesc niciuna dintre condițiile valabile atunci când achiziționați inventar de publicitate de la Facebook (inclusiv, dar fără a se limita la Politicile de publicitate Facebook), iar respectivele condiții se aplică în continuare. Această funcție Reclame de clienți potențiali face parte din „Facebook” şi se supune Declaraţiei de drepturi şi responsabilităţi Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms, prescurtat „DDR”), și se consideră că utilizarea de către dvs. a Reclamelor de clienți potențiali (inclusiv folosirea informaţiilor) este parte integrantă din utilizarea „Facebook” şi din acţiunile efectuate de dvs. pe „Facebook”. În cazul în care apare un conflict direct între prezentele condiţii de utilizare şi DDR, aceste condiţii de utilizare se vor aplica doar în privinţa utilizării funcției Reclame de clienți potențiali şi doar în măsura determinată de conflict. Facebook își rezervă dreptul de a monitoriza sau de a audita conformitatea dvs. cu aceste condiții și de a actualiza aceste condiții în mod periodic, iar continuarea utilizării acestei funcții de către dvs. constituie acceptarea modificărilor.
Ultima modificare: 4 februarie 2016

Marketing Digital - WebSEM marketing online automatizat
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0